Materiały z webinarów

eCO TOP & eCO SIDE - kompaktowe centrale wentylacyjne - nowa generacja

24.06.2020. Webinar prowadził Mariusz Kania

Oto program naszego webinaru, który mogą Państwu odsłuchać:

 • Przegląd central wentylacyjnych FläktGroup,
 • Nowa Generacja Central kompaktowych eCo Top & eCo Side,
 • „Cloud” dla central wentylacyjnych,
 • Dobór przykładowej centrali w programie ACON – NOWOŚĆ!

Rozwiązanie systemu różnicowania ciśnienia i systemu strumieniowego w wysokościowym budynku biurowym

9.06.2020. Webinar prowadzili Iwona Wielgat oraz Rafał Jankowski

W czasie webinaru prelegenci omówili następujące zagadnienia:

 • systemy wentylacji strumieniowej pożarowej oraz bytowej w garażu;
 • dobór urządzeń (w tym wentylatorów oraz instalacji automatyki);
 • zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionków z wykorzystaniem regulatorów SM-VEST;
 • wykorzystanie kontaktronów drzwiowych do sterowania pracą wentylatorów.

Rozwiązania hotelowe z FläktGroup

3.06.2020. Webinar prowadził Rafał Włodkowski.

W ciągu webinaru zostały omówione:

 • opis typowych rozwiązań wentylacji,
 • szczególne wymogi hotelowe,
 • urządzenia FG dedykowane tym zapotrzebowaniom (aplikacje dla central produkcji FG, centrale w wykonaniu basenowym),
 • osuszacze powietrza na basenach,
 • urządzenia końcowe dedykowane hotelom: belki chłodzące/klimakonwektory.

Systemy pożarowe w praktyce

27.05.2020. Webinar prowadzili Beata Graniczna i Zbigniew Godlewski.

W czasie webinaru Zbigniew Godlewski podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem dotyczącym pracy, odbiorów, testów etc. systemów pożarowych w różnego typu obiektach.

Nawiewniki do zastosowań w sektorze przemysłowym w tym ze zmiennym kierunkiem nawiewu, dedykowane do pomieszczeń wysokich

25.05.2020, prowadzący Wiesław Domański

W czasie webinaru zostały omówione następujące zagadnienia:

 • nawiewniki sufitowe ze zmiennym kierunkiem nawiewu,
 • siłowniki bezpośredniego działania, siłowniki elektryczne oraz ich system regulacji,
 • nawiewniki o poziomym strumieniu nawiewu (możliwe regulacje kierunku i zasięgu strumienia),
 • nawiewniki wyporowe z regulacją dla sektora przemysłowego,
 • stopnie obciążenia cieplnego strefy pracy przy różnych lokalizacjach nawiewników.

Przegląd urządzeń pozwalających na zachowanie najwyższego poziomu higieny w nawiewanym powietrzu

12.05.2020, prowadzący Bartłomiej Fidelus

W czasie webinaru zostały omówione następujące tematy:

 • Zagrożenia wynikające z braku higieny
 • Obszary przemysłu wymagające wyższego poziomu czystości powietrza
 • Powiązane standardy oraz ich zastosowanie w wykonaniu urządzeń w wersji higienicznej
 • Portfolio urządzeń posiadających wariant wykonania o podwyższonym poziomie higieny

 

Centrale kompaktowe eCOTop / eCOSide / eQPrime

22.04.2020, prowadzący Mariusz Kania

W czasie webinaru zostały omówione:

 • Rodzaje central wentylacyjnych Flaktgroup
 • Centrale kompaktowe eCo Top & eCo Side
 • Centrale kompaktowe eQ Prime

Systemy odpowietrzania z funkcją oddymiania

26.11.2019 – prowadzący Rafał Jankowski

W nagraniu odpowiadamy na pytania: oddymianie czy napowietrzanie? Jakie rozwiązania dziś są stosowane a jakie warto wybierać? Jakie przyjąć scenariusze i jak dostosować instalację do wymogów Straży Pożarnej? Czy można zastosować jedno urządzenie? Jakie są zalety takiego rozwiązania?

HyFlex - jak stworzyć uniwersalny klimakonwektor?

30.10.2019, prowadzący Rafał Włodkowski

HyFlex-Geko®, nasz nowy klimakonwektor, to odpowiedź na rosnące wymagania w budynkach hotelowych, biurowych, w szpitalach i podobnych obiektach użyteczności publicznej. W czasie webinaru prezentujemy możliwości i parametry tej nowej serii klimakonwektorów.

Niskoenergetyczne systemy chłodzenia Data Center

19.06.2019, prowadzący Radosław Kulik. W czasie webinaru zaprezentowaliśmy niskoenergetyczne urządzenia do chłodzenia data center, systemy freecoolingu oraz chłodzenie data center z użyciem technologii adiabatycznej.

Klimakonwektory - przegląd korzyści i zastosowań

24.04.2019, prowadzący Rafał Włodkowski Prezentacja m.in. nowej serii nastawników: sterowanie ISYteq oraz programu doboru DesignAIR.

PRESSAIR - kompleksowy dobór systemów różnicowania ciśnień

13.02.2019, Prowadzący: Rafał Jankowski W czasie webinaru prezentujemy działanie najnowszego programu do doboru systemów różnicowania ciśnień (stan 02.2019).

Klimatyzacja decentralna: Jak pogodzić wymagania architektów i instalatorów?

5.12.2018, prowadzący: Bartosz Pijawski

PRESSAIR - kompleksowy dobór systemów różnicowania ciśnień

26.09.2018, Prowadzący: Rafał Jankowski W czasie webinaru prezentujemy działanie najnowszego programu do doboru systemów różnicowania ciśnień (stan 09.2018).

Ultrasound VAV - regulator VAV, który zmienia reguły gry

23.05.2018 r., prowadzący Wiesław Domański

SMART. Wielopomieszczeniowy system ochrony przed zadymianiem.

29.11.2017 r., prowadzący Sławomir Antkowiak

Optivent. VAV bez tajemnic.

25.11.2017 r., prowadzący Wiesław Domański

Belki chłodzące w instalacji CAV i VAV. Program doborowy SELECT.

27.09.2017 r., prowadzący Rafał Włodkowski

Modelowanie komfortu w pomieszczeniu ze wsparciem programu SELECT

21.06.2017, prowadzący: Adrian Baranowski

Co powinien zawierać kompletny system wentylacji strumieniowej.

24.05.2017 r., prowadzący Iwona Wielgat

Projektowanie systemów napowietrzania w programie Wentyle.

20.04.2017 r., prowadzący Marek Anchimiuk

Fan Selektor. Dobór wentylatorów dwufunkcyjnych z uwzględnieniem wymogów ErP.

23.11.2016 r., prowadzący Iwona Wielgat

Oszczędności i zwrot z inwestycji dla centrali z ReCooler HP. Studium przypadku

25.05.2016, prowadzący Łukasz Kaczorowski

Automatyka systemów wentylacji pożarowej. Dobre praktyki projektowe.

18.05.2016 r., prowadzący Karol Stani

Pełna kontrola wilgotności - centrale z modułem Twin Wheel

11.05.2016, prowadzący: Rafał Włodkowski

Jak zaprojektować skuteczny system wentylacji garaży. Studium przypadku

13.04.2016, prowadzący: Aleksandra Kaczmarek

Ewolucja belek chłodzących - rewolucja w wentylacji na żądanie.

23.03.2016 r., prowadzący Rafał Włodkowski

Ochrona przed zadymieniem

4.11.2015, prowadzący: Sławomir Antkowiak

Wentylacja strumieniowa a LPG

16.09.2018, prowadzący: Aleksandra Kaczmarek

Certyfikacja LEED a HVACR

22.04.2015, prowadzący: Łukasz Kaczorowski